اخبار   > جلسه اعضای انجمن غرفه سازان   News

جلسه اعضای انجمن غرفه سازان

 

روز دوشنبه ۹۳/۶/۱۷ از ساعت ۱۸ – ۲۱ جلسه اعضای انجمن صنفی غرفه سازان برگزار شد این اولین جلسه ای بود که فقط اعضای رسمی انجمن صنفی غرفه سازان در آن شرکت داشتند در این جلسه که اکثر اعضاحضور داشتند، فقط با دونفر غایب شروع شد در اغاز گزارش عملکرد شش ماهه هیئت مدیره توسط دبیر انجمن آقای معین قرائت شد. وهمچنین اهداف و استراتژی انجمن در مورد مسائل آینده مطرح گردید .

 

موضوع دیگر جلسه تهیه وتنظیم نظام نامه صنفی که توسط هیئت مدیره تهیه و تنظیم شده بود ،آنرا در اختیار اعضا قرارداده و قرار شد همکارانی که دیدگاه خود را در مورد این نظام نامه برای انجمن ارسال نمایند، و بعد از آن نوبت بحث آزاد شد که اعضای انجمن به نوبت موضاعات خود را مطرح و با دیگر اعضا به تبادل نظر پرداختند. و نتیجه این مباحث منجر به این شد که برای عملکرد بهتر انجمن کار گروه هایی تشکیل شد و کار گروه ها موارد را در گروه بررسی و برای تصمیم گیری نهایی برای هیئت مدیره اعلام نمایند.2017, All Rights Reserved For ARVIN RESAN YEKTA